Den officielle Bonsai Pets t-shirt

Du kan godt li' at gå med tøj. Du er vild med Bonsai Pets. Nu kan du kombinere de to ting ved at købe den officielle Bonsai Pets t-shirt.

Bonsai Pets sælger nu en lækker kvalitets t-shirt i 100% bomuld - naturligvis med blærerøvs logo!

T-shirten fås i str. S-M-L-XL-XXL i 5 flotte farver til kun 100 kr. inkl. moms og forsendelse. Og du kan bestille den her på siden.

Køb den før din nabo - og vis verden at du støtter gensplejsning af kæledyr og husdyr.

» Videre til bestilling


Vind Bonsai Pets merchandise

Vi vil gerne høre fortællinger om dit Bonsai Pet. Hvilken slags Bonsai Pet bestilte du? Har du været glad for det? Eller har dit nye kæledyr givet problemer?

Del din historie med os, og hjælp andre med at vælge deres næste Bonsai Pet. Vi udlover en original Bonsai Pets t-shirt eller g-streng til den bedste historie.

» Fortæl din historie her


Fokus på:


EtiK, moral & lovgivning om genteknologi

Genteknologi og dennes anvendelse på kæledyr, er ofte et ømtåleligt emne. Som potentiel kunde hos Bonsai Pets har du sikkert en masse uafklarede spørgsmål og etiske overvejelser. Gennem total åbenhed og bl.a. ekstern dokumentation fra Dyreetisk Råd vil vi i det følgende prøve at redegøre for nogle af de etiske overvejelser, der utvivlsomt er i forbindelse med anvendelse af genteknologi på kæledyr.

Indhold af denne side:

USA kontra Europa

Bonsai Pets er uskadelig spise for både mennesker og dyr, men indtagelse kan generelt frarådes...

De amerikanske myndigheder har godkendt en selvlysende gensplejset akvariefisk kaldet GloFish™ til handel i USA. I Europa hersker dog stadig en håbløst gammeldags holdning til anvendelse af genteknologi på kæledyr. Hvis man ønsker at markedsføre et gensplejset dyr i et EU-land, skal der søges individuel tilladelse hos myndighederne i det pågældende medlemsland. I Danmark er det underligt nok Skov- & Naturstyrelsen, der har ansvaret for behandling af sådanne sager. Efter behandling i fx Danmark, kan de resterende medlemslande aflevere deres eventuelle protester, hvorefter en EU komité afgør, hvorvidt dyret må markedsføres i EU. EU som organisation samt de andre medlemslande har altså mulighed for kontrollere om gensplejsede kæledyr bliver en realitet.

Midlertidig godkendelse af gensplejsede kæledyr

Bonsai Pets ElefantBonsai Pets har dog fundet et hul i lovgivningen, der i en begrænset periode gør det muligt at markedsføre genmodificerede kæledyr som Bonsai Elefanten til højre. Emnet behandles netop nu i EU regi, og en endelig afgørelse forventes i løbet af 2008, hvis de sædvanlige behandlingstider overholdes. Bonsai Pets udnytter EU bureaukratiet til at markedsføre genmodificerede kæledyr i Danmark. Vi har således erhvervet en midlertidig godkendelse, der gør det muligt at markedsføre genmodificerede kæledyr indtil EU komitéen har færdigbehandlet emnet.

Fornyet håb om fremtidig godkendelse

Bonsai Pets forudser dog at når emnet endelig er færdigbehandlet i EU regi, vil gensplejsning være så langt fremme at en godkendelse vil være uundgåelig.

Denne formodning underbygges af bl.a. Peter Sandø, Formand for Dyreetisk Råd. Han har siddet i udvalg under Videnskabsministeriet der konkluderer:

"Udvalgets arbejde har skullet danne grundlag for en ny dansk lovgivning om genteknologi, og det har anbefalet, at genteknologi kun bruges til væsentlige formål."
(Kristeligt Dagblad s. 3 d. 6. januar 2004)

Udvalgets konklusion er klar; genteknologi må kun anvendes til ”væsentlige formål”. Vejen er således banet for anvendelse af gensplejsning af kæledyr. Kæledyr er en vigtig del af mange menneskers dagligdag, og kan med sikkerhed defineres som et ”væsentligt formål”. Derudover vil godkendelse af genmodificerede kæledyr have stor indflydelse på dansk forskning, og således hjælpe Danmark til en førende position indenfor forskning i genteknologi.

En chance som den nuværende regering næppe lader gå fra sig. Partiet Venstre udtaler sig således vedrørende deres genteknologi politik:

”Danske forskere og virksomheder er blandt verdens førende i forskningen på området. Men den eksisterende lovgivning kan begrænse den danske mulighed for at udnytte det behandlingsmæssige og industrielle potentiale, som forskning i genteknologi rummer.”
(Venstre.dk d. 5. januar 2005)

Venstre giver her en klar indikation om at partiet i udpræget grad støtter anvendelse af genteknologi – både til at sikre bedre behandling af sygdomme, men også til kommercielle formål som fx Bonsai Pets. Med den nuværende regerings stemmeliderlighed, lover det godt for den fremtidige lovgivning på området for genteknologi.

Sundhed & miljø

Gensplejsning af kæledyr giver naturligvis anledning til overvejelser vedrørende sundhed og miljø. Nogle af de umiddelbare spørgsmål er:

1. Hvad sker der hvis et Bonsai Pet slippes fri i naturen?
Bonsai Pets udelukkende er beregnet til anvendelse som kæledyr, og skal aldrig sættes fri i naturen med vilje. Sker det alligevel vil dyret fungere ligesom dets originale artsfælle indtil det smertefrit dør hen efter en uge. Alle kæledyr fra Bonsai Pets skal fodres ugentligt med Bonsai Pets dyrefoder. En ugentlig indtagelse af ”Bonsai Snack” er essentiel for at Bonsai Pets kan overleve. Dog udelukker ”Bonsai Snacks” ikke anden fodring.

2. Hvad sker der hvis jeg eller et andet dyr spiser et Bonsai Pet?
Bonsai Pets er uskadelig spise for både mennesker og dyr, men indtagelse kan generelt frarådes. Bonsai Pets er kæledyr og kiloprisen er desuden langt dyrere end selv de bedste mørbradbøffer. Bonsai Pets smager i øvrigt som deres originale artsfæller. Bonsai Pets originale foder ”Bonsai Snack”, er ligesom selve dyret uskadeligt og uden virkning på både mennesker og almindelige dyr.

3. Tager dyret skade af at blive gensplejset?
Bonsai Pets dyrkes under kontrollerede forhold, og hvert Bonsai Pet er et unika baseret på personlige ønsker fra kunden. Bonsai Pets avles på baggrund af æg fra diverse typer dyr og gensplejses derefter alt efter ønske. Vi kan manipulere med stort set alle dele af dyrene – både fysisk udseende og mentalitet. Af etiske grunde undlader vi dog at blande forskellige arter, og holder os således til mini udgaver af allerede eksisterende dyrearter.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende etik, sundhed og/eller miljø, er du velkommen til at kontakte Bonsai Pets.